DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Stáhnout aktuální verzi flash přehrávače

ZEMĚDĚLSTVÍ - POTRAVINÁŘSKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ - DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL - SPALOVNY A KOTELNY


REDLER vyprazdňovací

REDLER vyprazdňovací

Redlery - řetězové vyprazdňovací dopravníky slouží k jednosměrné přímé dopravě obilí, šrotů, mouky, sladu ... atd. Použití např.pod příjmové koše.

žlab vyprazdňovací redler

regulační žlab

hnací hlava RV

expedice vyprazdňovacího redleru RV260

žlab RV

žlab RV

regulační žlab

hnací hlava RV

Tisknout