DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Stáhnout aktuální verzi flash přehrávače

ZEMĚDĚLSTVÍ - POTRAVINÁŘSKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ - DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL - SPALOVNY A KOTELNY


Elevátory - korečkové dopravníky

ELEVÁTORY - korečkové dopravníky se používají ke svislé/vertikální dopravě práškových, sypkých a zrnitých materiálů menších rozměrů. Elevátory dopravují materiál korečky upevněnými na dopravním popruhu (materiály je nutno konzultovat s dodavatelem) směrem zdola nahoru v různých provozech a odvětvích. Elevátorové dopravníky nedopravují materiály silně přilnavé a lepkavé. Výkon do 300m3/hod, výška do 60 m. Lisované korečky všech typů pro naše i Vaše elevátory, elevátory jiných výrobců nebo pro zahraniční elevátory!

Poptejte náš elevátor / korečkový dopravník - uděláme vše pro to, aby jste byli s nabídkou spokojeni! Dodáme dopravníky, které Vám budou pro svou kvalitní a robustní konstrukci dlouho sloužit a budou mít termínově i cenově dostupné náhradní díly.

V kategorii Elevátory - korečkové dopravníky jsou tyto kategorie:

Elevátory zemědělství

Elevátory se používají ke svislé dopravě sypkých materiálů zdola nahoru, v zemědělství (posklizňové linky, sklady obilí, výrobny krmných směsí ...) na všechny sypké produkty jako obilí, mouka, šroty, slad ...

Elevátory Adapt se vyrábí v provedení o černé oceli, pozinkované oceli i z nerezu.

Možnost zařízení dotací z EU ...

Elevátory potravinářský průmysl

Elevátory Adapt dopravníky Pardubice dopravují všechny sypké materiály v potravinářském průmyslu - zdola nahoru od 4 do cca 55m.

Elevátory chemický průmysl

Elevátory Adapt nabízíme na svislou dopravu sypkých nelepivých materiálů zdola nahoru v provedení černém pozink. a nerez.

Elevátory stavebnictví

Elevátory Adapt pro stavební průmysl a obalovny na sypké materiály - svislá doprava zdola nahoru - písek, cement, pojiva ...

Elevátory dřevozpracující průmysl

Elevátory Adapt  mohou být použity na dopravu sypkých materiálů zdola nahoru.

V kategorii Elevátory - korečkové dopravníky jsou tyto produkty:

ELEVÁTORY zemědělství

ELEVÁTORY zemědělství

pro více informací prosím klikněte ...

ELEVÁTORY potravinářský průmysl

ELEVÁTORY potravinářský průmysl

pro více informací prosím klikněte ...

ELEVÁTORY chemický průmysl

ELEVÁTORY chemický průmysl

pro více informací prosím klikněte ...

ELEVÁTORY stavebnictví

ELEVÁTORY  stavebnictví

pro více informací prosím klikněte ...

ELEVÁTORY dřevozpracující průmysl

ELEVÁTORY dřevozpracující průmysl

pro více informací prosím klikněte ...

Tisknout