DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Stáhnout aktuální verzi flash přehrávače

ZEMĚDĚLSTVÍ - POTRAVINÁŘSKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ - DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL - SPALOVNY A KOTELNY


Redlery - řetězové dopravníky

REDLERY - řetězové dopravníky - se používají k vodorovné / horizontální dopravě práškových, sypkých a zrnitých materiálů menších rozměrů - materiály je nutno konzultovat s dodavatelem). Redlerovými dopravníky nelze dopravovat materiály silně přilnavé a lepkavé. Různé výkony a provedení vyráběných řetězových dopravníků. Typy R160, R260, R360, R430, R460 ... Možnost použití plastů na redlerových řetězech naší výroby nebo na dnech dopravních žlabů redlerů. Výkon cca do 300m3/hod, délky do 60m, vyjimečně i do 70m. Náhradní díly na staré redlery typ RT160, RT260, RT 360, R250, R315 původního výrobce TMS Pardubice.

Poptejte náš redler / řetězový dopravník - uděláme vše pro to, aby jste byli s nabídkou spokojeni! Dodáme dopravníky, které Vám budou pro svou kvalitní a robustní konstrukci dlouho sloužit a budou mít termínově i cenově dostupné náhradní díly.

V kategorii Redlery - řetězové dopravníky jsou tyto kategorie:

Redlery-řetězové dopravníky Zemědělství

Redlery-řetězové dopravníky dopravují v zemědělském sektoru (posklizňové linky, sklady obilí, míchárny krmných směsí/VKS ...),  všechny sypké produkty - obilí, mouku, šroty ...

Možnost zařízení dotací z EU ...

Redlery-řetězové dopravníky Potravinářský průmysl

Redlery/řetězové dopravníky v potravinářském průmyslu dopravují sypké materiály jako mouka, obilí, slad ...

Redlery-řetězové dopravníky Chemický průmysl

Redlery-řetězové dopravníky slouží k horizontální dopravě sypkých práškových a zrnitých nelepivých materiálů ...

Redlery-řetězové dopravníky Stavebnictví

Redlery-řetězové dopravníky Stavebnictví

Redlery-řetězové dopravníky Dřevozpracující průmysl

Redlery-řetězové dopravníky se používají k dopravě sypkých materiálů, materiály nutno konzultovat ...

Tisknout